VVE

Op onze peuterspeelzaal werken we met het VVE-programma Uk&Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en Uk&Puk is het betreffende programma dat we hebben uitgekozen. Het programma biedt de kinderen uitdagende activiteiten waarmee ze actief en ontdekkend bezig kunnen zijn. Het draait nadrukkelijk niet om lesjes geven en lesjes leren. De kinderen leren door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Programma

8.45 - 9.00 uur: overdracht

9.00 - 12.45 uur:

  • Kring/welkom/goeiemorgen
  • Diverse activiteiten
  • Eten&drinken (fruit)
  • Diverse activiteiten
  • Lunch (brood)
  • Kring/dag/tot ziens

12.45 - 13.00 uur: overdracht