Opvangschema’s

Dagdelen

Een ochtend dagopvang bij Mijn tweede thuis duurt van 7.00 of 7.30 tot 13.00 uur, een middag van 13.00 tot 18.00 of 18.30 uur [1].

Reguliere en niet-reguliere opvang

Bij Reguliere opvang werken we met een opvangschema van een of meerdere hele dagen dagopvang per week. Het opvangschema leggen we vast in de plaatsingsovereenkomst. Op de overeengekomen dagen bent u verzekerd van een kindplaats. Een opvangschema met een of meerdere halve dagen dagopvang behoort eveneens tot de mogelijkheden. Halve dagen scharen wij onder niet-reguliere opvang en zijn beperkt beschikbaarbaar op de maandag, woensdag en vrijdag.

Opvang in de school- en/of schoolvakantieweken
Met onze standaard plaatsingsovereenkomst bent u 52 weken per jaar verzekerd van een kindplaats. Wij bieden echter ook overeenkomsten voor 40 of 12 weken opvang per jaar. Bij '40 weken opvang' sluiten we een plaatsingsovereenkomst voor opvang gedurende de 40 schoolweken. Mocht u tijdens een schoolvakantie toch een keertje opvang nodig hebben dan kunt u Incidentele opvang aanvragen. Hetzelfde geldt voor '12 weken opvang', maar dan andersom, in de schoolvakantieweken bent u verzekerd van een kindplaats, in de schoolweken afhankelijk van de beschikbaarheid op dat moment.

Klik hier voor een overzicht van de schoolvakantieweken.

Incidentele opvang

Incidentele opvang is extra opvang op basis van beschikbaarheid van een kindplaats op de gewenste opvangdatum, een tijdelijke aanvulling op het opvangschema in de bestaande plaatsingsovereenkomst. Incidentele opvang kunt u op zijn vroegst ongeveer twee weken voor de gewenste opvangdatum aanvragen, op zijn laatst op de gewenste opvangdag zelf. Eerder hebben wij vaak nog geen zicht op de planning. Als de bezetting op de groep het toelaat is uw kind van harte welkom.

Ruildagen

Wij willen alle ouders de mogelijkheid bieden om incidenteel een geplande opvangdag te ruilen voor een andere dag. De mogelijkheid om opvangdagen te ruilen bieden wij als service. Dit betekent dat we graag voor u kijken of er plaats is, maar niet dat wij plaatsing op de gewenste andere dag kunnen garanderen of dat u er recht op heeft. Net als bij Incidentele opvang is opvang op een ruildag op basis van beschikbaarheid en op zijn vroegst ongeveer twee weken voor de gewenste opvangdatum aan te vragen. Als de bezetting op de groep het toelaat is uw kind van harte welkom.

[1] Halve dagen dagopvang worden afgerekend tegen ons hogere tarief voor niet-reguliere opvang en zijn beperkt beschikbaar op de maandag, woensdag en vrijdag.