Peuteropvang

Peuteropvang of de peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Binnen de peuteropvang krijgen kinderen van werkende en niet-werkende ouders de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen in een vaste groep.

Peuteropvang zien wij als een mooie opstap naar de basisschool. Op de peuteropvang krijgen kinderen de kans zich te ontwikkelen in een vaste groep en worden ze spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Met een voorschools programma kunnen eventuele taal-/onderwijsachterstanden worden verkleind of voorkomen.

Onze peuterspeelzaal bevindt zich net als onze bso op de eerste verdieping van ons pand. De verdieping is zodanig ingericht dat de ruimte als peuterspeelzaal kan worden gebruikt op de momenten dat onze bso'ers op school zitten. De maximale groepsgrootte is 16 kinderen.

We bieden onze peuterspeelzaalactiviteiten gedurende 40 schoolweken. Tijdens de schoolvakanties hebben we de ruimte in gebruik voor de bso en is de peuterspeelzaal gesloten.

Klik hier voor meer informatie over ons programma en activiteitenaanbod.