Peuteropvang

Waar de dagopvang in eerste instantie een voorziening voor ouders is (om te kunnen werken of studeren), is de peuteropvang er in eerste instantie voor de kinderen (om spelenderwijs te leren).

Op onze peuterspeelzaal werken we met een VVE-peuterspeelzaalgroep. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wanneer uw kind een VVE-indicatie krijgt wordt het door deskundigen belangrijk geacht dat uw kind ten behoeve van de ontwikkeling en ter voorbereiding op het basisonderwijs extra gebruik maakt van een dagopvang of peuterspeelzaal waar een VVE-programma wordt aangeboden. Met een voorschools programma kunnen eventuele taal-/onderwijsachterstanden worden verkleind of voorkomen. Een VVE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau.

Een kindplaats op de VVE-peuteropvang omvat 16 uur opvang gedurende 40 schoolweken. Ons VVE-aanbod betreft een combinatie van 8 uur VVE-peuteropvang op onze dagopvang en 8 uur VVE-peuteropvang op onze peuterspeelzaal. Een vereiste is dat de opvang wordt verdeeld over minimaal drie dagen per week. De maximale grootte van onze VVE-peuterspeelzaalgroep is 16 kinderen. 

Onze peuterspeelzaal bevindt zich net als onze dagopvang op het Sweelinckplein, maar dan op de eerste verdieping. De verdieping is zodanig ingericht dat de ruimte als peuterspeelzaal kan worden gebruikt op de momenten dat onze bso'ers op school zitten. Tijdens de schoolvakanties hebben we de ruimte in gebruik voor de bso en is de peuterspeelzaal gesloten.

Klik hier voor meer informatie over ons programma en activiteitenaanbod.

In Dordrecht

Onze peuteropvang bevindt zich in de wijk Oud-Krispijn. Ook voor de volgende wijken zitten wij goed in de buurt:

  • Nieuw-Krispijn
  • Crabbehof
  • Wielwijk

2 tot 4 jaar

  • Dagopvang
  • Kinderdagverblijf
  • Crèche
  • Peuterspeelzaal
  • VVE-peuteropvang
  • Voorschool