Intake en wennen

Sommige ouders en kinderen hebben al gebruik gemaakt van ons kinderdagverblijf, andere niet. Wij bieden echter altijd de mogelijkheid om voor de begindatum van de overeengekomen opvang samen met uw kind te komen wennen. Wij geven ons toekomstige huisgenootje een rondleiding en vertellen het kind wat het kan verwachten als het bij ons naar de buitenschoolse opvang komt. Tijdens de wenafspraak bespreken we onder meer de gezondheid, gewoonten en eigenaardigheden van het kind. Ook gaan we uitgebreid in op uw wensen met betrekking tot de verzorging en opvoeding. U kunt de wenafspraak gebruiken om Mijn tweede thuis rustig te verkennen en nader kennis te maken met onze pedagogisch medewerkers en andere huisgenootjes.