Meer informatie over...

Onze oudercommissie

Onze oudercommissie behartigt de belangen van de ouders en kinderen die gebruikmaken van Mijn tweede thuis en heeft een adviserende en controlerende rol. De adviesbevoegdheden van de oudercommissie zijn wettelijk geregeld en gaan over zaken die van invloed zijn op de kwaliteit (en de prijs-kwaliteitverhouding) van de opvang; bijvoorbeeld over het pedagogische beleid en de pedagogische praktijk, veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachtenregelingen en tarieven.

Onze oudercommissie is bereikbaar via oudercommissie@mijntweedethuis.com.

Onze klachtenregelingen

Interne klachtenprocedure
Wij zien graag vrolijke kinderen en tevreden ouders. Bent u onverhoopt niet tevreden, laat het ons weten. We zullen er alles aan doen om eventuele problemen naar tevredenheid op te lossen. Bent u niet tevreden over onze oplossing of vindt u het belangrijk dat uw klacht wordt geregistreerd, dan vragen wij u een e-mail te sturen naar info@mijntweedethuis.com of gebruik te maken van ons klachtenformulier.

Wij houden van persoonlijk contact, maar u mag uw klacht of suggestie ook in de brievenbus van de opvang deponeren. Vindt u het juist leuk om in alle openheid met ons en/of andere ouders over onze opvang te discussiëren, dan is de oudercommissie wellicht iets voor u.

Externe klachtenprocedure
Mijn tweede thuis is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang. Bent u niet tevreden over onze oplossing of wilt u liever direct contact met een onafhankelijke partij, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang voor informatie en advies. Het telefoonnummer van het landelijke klachtenloket is (0900) 1877. Meer informatie van en over het Klachtenloket Kinderopvang vindt u op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Klik hier voor de meest recente versie van ons klachtenreglement.