Intake en wennen

Een paar weken voor de begindatum van de overeengekomen opvang nodigen we u en uw kind uit om op de groep te komen wennen. U kunt de wenafspraken gebruiken om Mijn tweede thuis rustig te verkennen en nader kennis te maken met onze pedagogisch medewerkers en andere huisgenootjes. Ook kunt u alvast een beetje 'oefenen' in het afscheid nemen. De eerste wenafspraak komt u samen met uw kind en bespreken we onder meer de gezondheid en slaap-, eet- en drinkgewoonten. Ook gaan we uitgebreid in op uw wensen met betrekking tot de verzorging en opvoeding. De tweede keer brengt u uw kind een dagdeel. Afhankelijk van hoe het gaat maken we al dan niet nog een vervolgwenafspraak.