Intake en wennen

Het wennen op de peuterspeelzaal betreft een uitgebreide kennismaking met onze pedagogisch medewerker(s), de andere huisgenootjes en de gang van zaken op de peuterspeelzaal. Tijdens de intake van uw kind bespreken we onder meer de gezondheid, gewoonten en eigenaardigheden van het kind en uw vragen en behoeften op het gebied van opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid. Tegelijkertijd krijgt uw kind de kans om de peuterspeelzaal rustig te verkennen in uw bijzijn. De eerste keer spelen mag u wat langer bij uw kind op de groep blijven. Vervolgens neemt u afscheid zodat uw kind ook nog even zonder u kan wennen. De keer erop volgt uw kind het normale programma.