Onze tarieven

Onze uurtarieven zijn gekoppeld aan het soort opvang (dagopvang, bso of peuterspeelzaal) en het gekozen opvangschema (regulier, niet-regulier of incidenteel). Als het gaat om de kinderopvangkosten voor u als ouder(s) betreffen onze tarieven bruto bedragen. De netto opvangkosten zijn afhankelijk van hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt.

Direct naar...

Klik hier voor onze dagopvangtarieven.
Klik hier voor onze bso-tarieven.
Klik hier voor onze peuterspeelzaaltarieven.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Of u deze toeslag krijgt en hoeveel hangt onder meer af van uw inkomen en het aantal uren dat u en uw eventuele partner werken. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken en de toeslag direct aanvragen of wijzigen. Voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag heeft u ons registratienummer Landelijk Register Kinderopvang (LRK) nodig. Klik hier voor onze LRK-nummers.

Gemeentelijke tegemoetkoming

In sommige gevallen kunt u naast of in plaats van kinderopvangtoeslag ook in aanmerking komen voor een Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Deze vergoeding vraagt u aan bij de Sociale Dienst.

Uw eigen bijdrage

In de meeste gevallen kunt u een groot deel van de kinderopvangkosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Wat aan kosten overblijft is uw netto eigen bijdrage.

Vragen over...

Als u vragen heeft over onze tarieven en/of over (het aanvragen van) de Kinderopvangtoeslag of Gemeentelijke tegemoetkoming, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Klik hier om contact op te nemen met Mijn tweede thuis Kinderopvang Dordrecht.