Opvangschema’s

Dagdelen

Voorschoolse opvang duurt van 7.00 of 7.30 uur tot schooltijd, naschoolse opvang van schooltijd tot 18.00 of 18.30 uur. Een ochtend vakantieopvang duurt van 7.00 of 7.30 tot 13.00 uur, een middag van 13.00 tot 18.00 of 18.30 uur[1].

Reguliere opvang

Bij Reguliere opvang werken we met een opvangschema van een of meerdere vaste dagen/dagdelen per week. Het opvangschema leggen we vast in de plaatsingsovereenkomst. Op de overeengekomen dagdelen bent u verzekerd van een kindplaats.

Flexibele opvang

Bij Flexibele opvang werken we met een opvangschema van een of meerdere dagen/dagdelen per maand. We leggen het geschatte aantal opvanguren vast in de plaatsingsovereenkomst, maar laten de dagdelen open omdat deze per week kunnen wisselen. U geeft de gewenste dagen/dagdelen tijdig aan ons door. Op de doorgegeven dagdelen bent u verzekerd van een kindplaats.

Incidentele opvang

Wilt u een extra dagdeel opvang afnemen anders dan vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst dan kunt u gebruik maken van Incidentele opvang. Incidentele opvang kunt u zien als Flexibele opvang op basis van beschikbaarheid van een kindplaats. Een overeenkomst voor Incidentele opvang is altijd een aanvulling op een bestaande plaatsingsovereenkomst. Incidentele opvang kunt u op zijn vroegst twee weken voor de gewenste opvangdatum aanvragen, op zijn laatst op de dag zelf.

Ruildagen

Wij willen alle ouders de mogelijkheid bieden om incidenteel een geplande opvangdag te ruilen voor een andere dag. De mogelijkheid om opvangdagen te ruilen bieden wij als extra service. Dit betekent dat we altijd ons best zullen doen om uw verzoek in te willigen, maar dat wij plaatsing op de gewenste andere dag niet kunnen garanderen of dat u er recht op heeft. Net als bij Incidentele opvang is opvang op een ruildag op basis van beschikbaarheid van een kindplaats. Als de bezetting op de groep dit toelaat is uw kind van harte welkom.

Opvang in schoolweken en/of vakantieweken

Bij '40 weken opvang' sluiten we een plaatsingsovereenkomst voor opvang gedurende de 40 schoolweken. In de overeengekomen weken bent u verzekerd van een kindplaats. In de schoolvakanties heeft u dan geen recht op opvang. Mocht u tijdens een schoolvakantie toch een keertje opvang nodig hebben dan kunt u Incidentele opvang aanvragen. Hetzelfde geldt voor '12 weken opvang', maar dan andersom, in de vakantieweken bent u verzekerd van een kindplaats, in de schoolweken afhankelijk van de beschikbaarheid van een kindplaats.

Schoolvakantieweken 2023/2024

  • Herfstvakantie: maandag 16 t/m zondag 22 oktober 2023 (1 week)
  • Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024 (2 weken)
  • Voorjaarsvakantie: maandag 19 t/m zondag 25 februari 2024 (1 week)
  • Meivakantie: maandag 29 april t/m zondag 12 mei 2024 (2 weken)
  • Zomervakantie: maandag 15 juli t/m zondag 25 augustus 2024 (6 weken)

[1] Halve dagen vakantieopvang worden afgerekend tegen ons zogenaamde flextarief.