Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier om onze algemene voorwaarden te bekijken.

Privacy

Wij respecteren uw privacy. Mijn tweede thuis houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens en stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt, beperken we de gegevensverwerking tot zover die noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of het nakomen van wettelijke verplichtingen en vragen wij indien nodig uw uitdrukkelijke toestemming uw gegevens te delen met derden. In ons Privacybeleid zetten wij onder meer uiteen welke gegevens wij waarvoor verwerken, waar en hoelang deze gegevens worden bewaard, wie toegang heeft, welke maatregelen wij hebben genomen om het lekken van gegevens te voorkomen en wat uw rechten zijn als het gaat om inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens.

Klik hier om onze privacyverklaring te bekijken.

Proclaimer

Mijn tweede thuis is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet haar best om deze juist, actueel en begrijpelijk te houden. Mocht u onverhoopt iets lezen dat niet aan ons streven voldoet dan stellen wij uw reactie zeer op prijs.