Coronamaatregelen

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. De kinderopvang gaat in principe dicht, maar blijft beschikbaar voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen, zo ook Mijn tweede thuis. Wij hebben de ouders van onze huisgenootjes per mail geïnformeerd. Voor algemene informatie over de betekenis van de aanvullende maatregelen voor de kinderopvang verwijzen wij graag naar veranderingenindekinderopvang.nl.


terug