Modelformulier herroeping plaatsingsovereenkomst

Na ondertekening van een plaatsingsovereenkomst heeft u in het kader van het herroepingsrecht nog 14 dagen bedenktijd ofwel de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van reden te annuleren/ontbinden/herroepen. Annuleren doet u schriftelijk. U kunt hierbij gebruikmaken van ons modelformulier. Alleen een e-mail met de nodige gegevens naar info@mijntweedethuis.com volstaat ook. Wij zullen de ontvangst van de annulering altijd even bevestigen. Mocht u onverhoopt geen bevestiging ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Klik hier voor ons modelformulier voor het annulering/ontbinding/herroeping plaatsingsovereenkomst.