Onze tarieven

Onze uurtarieven zijn gekoppeld aan het soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal) en het gekozen opvangschema (regulier, flexibel of incidenteel). Afname geschiedt in dagdelen.

Onze tarieven voor dagopvang en peuterspeelzaal

Onze uurtarieven voor dagopvang en peuterspeelzaal in 2017 zijn:
• Reguliere opvang: € 7,18
• Flexibele opvang: € 7,82
• Incidentele opvang: € 7,82

Dit zijn bruto bedragen. In de meeste gevallen kunt u een groot deel van de opvangkosten terugkrijgen van de Belastingdienst.

Onze uurtarieven voor dagopvang zijn inclusief:
• Webcamservice
• Berichtenservice
• Gevarieerde voeding (incl. flesvoeding)[1]
• Luiers en
• Ander verbruiksmateriaal

Onze uurtarieven voor buitenschoolse opvang

Onze uurtarieven voor buitenschoolse opvang in 2017 zijn:
• Reguliere opvang: € 6,69
• Flexibele opvang: € 7,61
• Incidentele opvang: € 7,61

Dit zijn bruto bedragen. In de meeste gevallen kunt u een groot deel van de opvangkosten terugkrijgen van de Belastingdienst.

Onze uurtarieven voor buitenschoolse opvang zijn inclusief:
• Brengen naar en ophalen van school
• Gevarieerde voeding[1] en
• Ander verbruiksmateriaal

Uw eigen bijdrage

Uw netto eigen bijdrage is afhankelijk van hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die u maakt voor kinderopvang. Of u deze toeslag krijgt en hoeveel hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u en uw partner werken. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken en de toeslag direct aanvragen. Voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag heeft u ons registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) nodig. Ons LRKP-nummers zijn 463812505 (dagopvang en peuterspeelzaal) en 219949748 (buitenschoolse opvang).

In sommige gevallen kunt u naast de Kinderopvangtoeslag ook in aanmerking komen voor een Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Deze vergoeding vraagt u aan bij de Sociale Dienst.

Als u vragen heeft over onze tarieven en/of over (het aanvragen van) de Kinderopvangtoeslag of Gemeentelijke tegemoetkoming, dan helpen wij u graag.

[1] Alleen als uw kind speciale voeding nodig heeft, dient u hier zelf voor te zorgen.
   
   
Algemene voorwaarden
|
Copyright
|
Privacy
|
Proclaimer
|
Publicaties
   
   
   
Mijn Tweede Thuis, Onze tarieven