Onze peuterspeelzaal

Opvangsoort

Peuteropvang ofwel de peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Binnen de peuteropvang krijgen kinderen van werkende en niet-werkende ouders de kans zich spelenderwijs te ontwikkelen in een vaste groep.

Onze peuterspeelzaal bevindt zich net als onze bso op de eerste verdieping van ons pand. De eerste verdieping is zodanig ingericht dat de ruimte als peuterspeelzaal kan worden gebruikt op de momenten dat de bso'ers op school zitten.

Peuteropvang/peuterspeelzaal zien we als een mooie opstap naar de basisschool. Op de peuterspeelzaal krijgen de kinderen, van werkende en niet-werkende ouders, de kans zich te ontwikkelen in een vaste groep en worden ze spelenderwijs voorbereid op het basisonderwijs. Met een voorschools programma kunnen eventuele taal-/onderwijsachterstanden worden verkleind of voorkomen.

Op onze peuterspeelzaal werken we met de VVE-methode Uk&Puk. VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. In Uk&Puk staan het kind en spelen centraal. Het programma biedt kinderen uitdagende activiteiten waarmee ze actief en zelfontdekkend bezig kunnen zijn, waarbij de thema’s en activiteiten steeds inspelen en aansluiten op de verschillende stadia van ontwikkeling waarin de kinderen zich bevinden. Met Puk ontwikkelen onze huisgenootjes zich op een speelse manier. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuigelijke ontwikkeling en rekenprikkels (beginnende rekenvaardigheid). Bij Uk&Puk draait het nadrukkelijk niet om lesjes geven en lesjes leren. De kinderen leren door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Opvangschema

Peuteropvang is voor minimaal twee dagdelen in de week. Een kindplaats op de peuterspeelzaal bestaat uit twee dagdelen voor kinderen zonder een indicatie voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en vier dagdelen voor kinderen met een VVE-indicatie (totaal 10 uur per week). Wilt u alvast informatie over de beschikbare dagdelen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

40 weken opvang

We bieden onze peuterspeelzaalactiviteiten gedurende 40 schoolweken. Tijdens de schoolvakanties hebben we de ruimte in gebruik voor de bso en is de peuterspeelzaal gesloten.
 
   
   
Algemene voorwaarden
|
Copyright
|
Privacy
|
Proclaimer
|
Publicaties
   
   
   
Mijn Tweede Thuis, Onze peuterspeelzaal Mijn Tweede Thuis, Onze peuterspeelzaal