U

U bent belangrijk. Kinderen opvangen is samenwerken met de ouders. Wij helpen u bij de verzorging en opvoeding en zijn medeverantwoordelijk voor een positieve ontwikkeling van het kind. Elkaar goed informeren is hierbij van essentieel belang.

Contact met u

• Kennismakingsgesprek
• Plaatsingsgesprek
• Gesprekjes bij het brengen en halen
• Evaluatie
• Ouderavond
• Etc.

Heeft u buiten deze contactmomenten nog vragen, aarzel nooit om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Klachtenregelingen

Interne klachtenprocedure
Wij zien graag vrolijke kinderen en tevreden ouders. Bent u onverhoopt niet tevreden, laat het ons weten. We zijn er om elkaar te helpen en we gaan graag met u in gesprek. Voelt u zich niet bezwaard om te klagen, het gaat tenslotte om uw kind. We zullen er alles aan doen om eventuele problemen naar tevredenheid op te lossen. Blijft u liever anoniem, betreft uw klacht meer een algemene suggestie, deponeer uw klacht dan in onze ideeënbus op de opvang. Vindt u het juist leuk om in alle openheid met ons en/of andere ouders over onze opvang te discussiëren, dan is de oudercommissie wellicht iets voor u.

Externe klachtenprocedure
Mijn tweede thuis is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen en het daaraan verbonden Klachtenloket Kinderopvang. Bent u niet tevreden over onze oplossing of wilt u liever direct contact met een onafhankelijke partij, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang voor informatie en advies. Het telefoonnummer van het landelijke klachtenloket is (0900) 1877. Meer informatie van en over het Klachtenloket Kinderopvang vindt u op www.klachtenloket-kinderopvang.nl.

Oudercommissie

Een oudercommissie heeft een controlerende en adviserende rol en behartigt de belangen van ouders en kinderen. Ze komt minimaal een keer per kwartaal samen om Mijn tweede thuis te adviseren over het te voeren beleid. De adviesbevoegdheden zijn wettelijk geregeld en gaan over zaken die van invloed zijn op de kwaliteit (en de prijs-kwaliteitverhouding) van de opvang; bijvoorbeeld over het pedagogische beleid en de pedagogische praktijk, veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachtenregelingen en tarieven.

Onze oudercommissie bestaat momenteel uit drie leden. U kunt ze bereiken via e-mail en de ideeënbus op de opvang. Klik hier voor meer informatie over Onze oudercommissie.
   
   
Algemene voorwaarden
|
Copyright
|
Privacy
|
Proclaimer
|
Publicaties
   
   
   
Mijn Tweede Thuis, U