Algemene voorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier om onze Algemene voorwaarden te bekijken.

Copyright

Mijn tweede thuis behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy

Wij respecteren uw privacy. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt. Ook beeldmateriaal waarop uw kind te zien is, wordt niet zonder toestemming gebruikt.

Proclaimer

Mijn tweede thuis is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze juist, actueel en begrijpelijk te houden. Mocht u onverhoopt iets lezen dat niet aan ons streven voldoet dan stellen wij uw reactie via info@mijntweedethuis.com zeer op prijs.
   
   
Algemene voorwaarden
|
Copyright
|
Privacy
|
Proclaimer
|
Publicaties
   
   
   
Mijn Tweede Thuis, Algemene voorwaarden Mijn Tweede Thuis, Algemene voorwaarden