Onze dagopvang

Opvangsoort

Dagopvang is opvang bedoeld voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

Op de begane grond van ons pand bevindt zich onze dagopvang, ook wel het kinderdagverblijf of de crèche genoemd.

Dagopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. U gaat een plaatsingsovereenkomst met ons aan tot de vierde verjaardag van uw kind of tot wanneer het basisonderwijs voor uw kind start. Opzeggen kan altijd. U brengt uw kind een of meerdere dagen/dagdelen per week naar ons kinderdagverblijf.

Een ochtend dagopvang duurt van 7.00 of 7.30 tot 13.00 uur, een middag van 13.00 tot 18.00 of 18.30 uur. Verlenging van de ochtend is ook mogelijk. U kiest dan voor opvang tot 15.00 uur[1]. Binnen onze openingstijden kunt u uw kind(eren) brengen en halen wanneer het u uitkomt.

We werken hierbij met verschillende opvangschema's. Zo kunt u kiezen voor vaste of wisselende dagen/dagdelen per week.

Opvangschema's
Reguliere opvang
Bij Reguliere opvang werken we met een opvangschema van een of meerdere vaste dagen/dagdelen per week. Het opvangschema leggen we vast in de plaatsingsovereenkomst. Op de overeengekomen dagdelen bent u verzekerd van een kindplaats.
Flexibele opvang
Bij Flexibele opvang werken we met een opvangschema van een of meerdere dagen/dagdelen per week. We leggen het geschatte aantal opvanguren vast in de plaatsingsovereenkomst, maar laten de dagdelen open omdat deze per week kunnen wisselen. U geeft de gewenste dagen/dagdelen tijdig aan ons door. Op de doorgegeven dagdelen bent u verzekerd van een kindplaats.
Incidentele opvang
Wilt u een extra dagdeel opvang afnemen anders dan vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst dan kunt u gebruik maken van Incidentele opvang. Incidentele opvang kunt u zien als Flexibele opvang op basis van beschikbaarheid van een kindplaats.
Een overeenkomst voor Incidentele opvang is altijd een aanvulling op een bestaande plaatsingsovereenkomst. Incidentele opvang kunt u op zijn vroegst twee weken voor de gewenste opvangdatum aanvragen, op zijn laatst op de dag zelf.
Opvangschema's

Reguliere opvang
Bij Reguliere opvang werken we met een opvangschema van een of meerdere vaste dagen/dagdelen per week. Het opvangschema leggen we vast in de plaatsingsovereenkomst. Op de overeengekomen dagdelen bent u verzekerd van een kindplaats.

Flexibele opvang
Bij Flexibele opvang werken we met een opvangschema van een of meerdere dagen/dagdelen per week. We leggen het geschatte aantal opvanguren vast in de plaatsingsovereenkomst, maar laten de dagdelen open omdat deze per week kunnen wisselen. U geeft de gewenste dagen/dagdelen tijdig aan ons door. Op de doorgegeven dagdelen bent u verzekerd van een kindplaats.

Incidentele opvang
Wilt u een extra dagdeel opvang afnemen anders dan vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst dan kunt u gebruik maken van Incidentele opvang. Incidentele opvang kunt u zien als Flexibele opvang op basis van beschikbaarheid van een kindplaats. Een overeenkomst voor Incidentele opvang is altijd een aanvulling op een bestaande plaatsingsovereenkomst. Incidentele opvang kunt u op zijn vroegst twee weken voor de gewenste opvangdatum aanvragen, op zijn laatst op de dag zelf.

40 weken opvang

Bij '40 weken opvang' sluiten we een plaatsingsovereenkomst voor opvang gedurende de 40 schoolweken. In de overeengekomen weken bent u verzekerd van een kindplaats. In de schoolvakanties heeft u dan geen recht op opvang. Mocht u tijdens een schoolvakantie toch een keertje opvang nodig hebben dan kunt u Incidentele opvang aanvragen.

Schoolvakantieweken 2016/2017
• Herfstvakantie: maandag 17 oktober t/m zondag 23 oktober 2016 (1 week)
• Kerstvakantie: maandag 26 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017 (2 weken)
• Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari t/m zondag 5 maart 2017 (1 week)
• Meivakantie: maandag 24 april t/m zondag 7 mei 2017 (2 weken)
• Zomervakantie: maandag 10 juli t/m zondag 20 augustus 2017 (6 weken)

Ruildagen

Wij willen alle ouders de mogelijkheid bieden om incidenteel een geplande opvangdag te ruilen voor een andere dag. De mogelijkheid om opvangdagen te ruilen bieden wij vooralsnog als extra service. Dit betekent dat we altijd ons best zullen doen om uw verzoek in te willigen, maar dat wij plaatsing op de gewenste andere dag niet kunnen garanderen. Net als bij Incidentele opvang is opvang op een ruildag op basis van beschikbaarheid van een kindplaats. Als de bezetting op de groep dit toelaat is uw kind van harte welkom.

[1] Wilt u gebruik maken van een verlengde ochtend dan valt de opvang onder Flexibele opvang.
   
   
Algemene voorwaarden
|
Copyright
|
Privacy
|
Proclaimer
|
Publicaties
   
   
   
Mijn Tweede Thuis, Onze dagopvang