Aanmelden

Kennismakingsgesprek

In een kennismakingsgesprek luisteren we naar uw wensen en informeren wij u uitgebreid over onze opvang, de mogelijkheden en eventuele wachtlijst. Wij geven u een rondleiding en beantwoorden al uw vragen. U krijgt alle gelegenheid om sfeer te proeven en te kijken of u zich bij ons thuis voelt. Dit alles uiteraard geheel vrijblijvend.

Aanmeldformulier

Als u uw kind daadwerkelijk bij ons wilt aanmelden vragen wij u om een aanmeldformulier in te vullen. Op basis van het ingevulde aanmeldformulier maken wij een plaatsingsovereenkomst voor u in orde. Onze aanmeldformulieren kunt u hieronder downloaden:
Aanmeldformulier dagopvang
Aanmeldformulier bso
Aanmeldformulier peuterspeelzaal

Plaatsingsgesprek

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, zullen wij deze zo spoedig mogelijk omzetten in een overeenkomst. Vervolgens nodigen wij u uit voor het zogenaamde plaatsingsgesprek. In het plaatsingsgesprek informeren wij u over het definitieve aanbod. Wij doen ons best u zo goed en zo snel mogelijk van dienst te zijn. Kunnen wij u niet helpen dan zeggen we dat ook. In de meeste gevallen zullen we tot een plaatsingsovereenkomst komen. Pas na ontvangst van een ondertekende overeenkomst wordt uw aanmelding definitief.

Wenafspraken

Wennen op de dagopvang
Een paar weken voor de begindatum van de overeengekomen opvang nodigen we u en uw kind uit om te komen wennen. U kunt de wenafspraken gebruiken om Mijn tweede thuis rustig te verkennen en nader kennis te maken met onze pedagogisch medewerkers en andere huisgenootjes. Ook kunt u alvast een beetje 'oefenen' in het afscheid nemen.

De eerste wenafspraak komt u samen met uw kind en bespreken we onder meer de gezondheid en slaap-, eet- en drinkgewoonten. Ook gaan we uitgebreid in op uw wensen met betrekking tot de verzorging en opvoeding. De tweede keer brengt u uw kind een dagdeel. Afhankelijk van hoe het gaat maken we al dan niet nog een vervolgwenafspraak.

Wennen op de buitenschoolse opvang
Sommige ouders en kinderen hebben al gebruik gemaakt van ons kinderdagverblijf, andere niet. Wij bieden echter altijd de mogelijkheid om voor de begindatum van de overeengekomen opvang samen met uw kind te komen wennen. Wij geven ons toekomstige huisgenootje een rondleiding en vertellen het kind wat het kan verwachten als het bij ons naar de buitenschoolse opvang komt. U kunt de wenafspraken gebruiken om Mijn tweede thuis rustig te verkennen en nader kennis te maken met onze pedagogisch medewerkers en andere huisgenootjes. De eerste wenafspraak bespreken we onder meer de gezondheid, gewoonten en eigenaardigheden van het kind. Ook gaan we uitgebreid in op uw wensen met betrekking tot de verzorging en opvoeding. De tweede keer brengt u uw kind een paar uur. Afhankelijk van de behoefte maken hiervoor een, twee of meerdere wenafspraken.

Opzeggen

Een plaatsingsovereenkomst voor dagopvang gaat u aan tot de vierde verjaardag van het aangemelde kind of tot wanneer het basisonderwijs voor het kind start, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een plaatsingsovereenkomst voor buitenschoolse opvang gaat u aan tot de dertiende verjaardag van het aangemelde kind of tot wanneer het voortgezet onderwijs voor het kind start. U kunt de opvang natuurlijk altijd opzeggen. De opzegtermijn bedraagt een maand. Opzeggen of annuleren doet u schriftelijk. Wij zullen de ontvangst van de opzegging altijd even bevestigen. Mocht u onverhoopt geen bevestiging ontvangen, neemt u dan contact met ons op.
   
   
Algemene voorwaarden
|
Copyright
|
Privacy
|
Proclaimer
|
Publicaties
   
   
   
Mijn Tweede Thuis, Aanmelden Mijn tweede thuis Kinderopvang Dordrecht inschrijven kinderopvang,inschrijven kinderdagverblijf,inschrijven kinderopvang dordrecht,aanmelden,aanmeldformulier,kennismakingsgesprek,aanmeldprocedure,plaatsingsgesprek,opzeggen,inschrijfformulier kinderopvang,bso