Publicaties

Inspectierapporten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang volgens de Wet kinderopvang. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. GGD-inspecteurs toetsen of aanbieders van kinderopvang aan de eisen voldoen. Zij verzamelen informatie over de geboden kwaliteit, beoordelen deze en rapporteren dit aan de gemeente. De GGD maakt het rapport openbaar via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Dagopvang
Klik hier voor ons inspectierapport n.a.v. het inspectiebezoek op 15 maart 2017.

Buitenschoolse opvang
Klik hier voor ons inspectierapport n.a.v. het inspectiebezoek op 15 maart 2017.

Peuterspeelzaal
Klik hier voor ons inspectierapport n.a.v. het inspectiebezoek op 8 november 2016.

Jaarverslag klachtenregelingen

Klik hier voor ons jaarverslag klachtenregelingen 2016.
   
   
Algemene voorwaarden
|
Copyright
|
Privacy
|
Proclaimer
|
Publicaties
   
   
   
Mijn Tweede Thuis, Publicaties